WipNav+ Peugeot fabričke navigacije su dobile najnovije izdanje navigacione mape Srbije što će svakako sve vlasnike Peugeot automobila koji imaju instalirane Peugeot WipNav+ fabričke navigacije sigurno obradovati da je evropskom tržištu predstavljno najnovije izdanje navigacione GPS mape Evrope 2016.20 za avgust 2016-te godine.

Najnovija navigaciona gps mapa Srbije i Evrope za WipNav+ Peugeot fabričke navigacije

Najnovije izdanje navigacione GPS mape Evrope 2016.20 iz avgusta 2016-te godine za RT6 WipNav+ Peugeot fabričke navigacije obuhvata milione kvadratnih kilometara putne mreže Evrope i veliki broj POI tačaka sa svim potrebnim informacijama za vozače.

GPS Mapa Srbije za Peugeot WipNav+ fabričke navigacijeNavigaciona HERE GPS mapa Evrope 2016.20 je potpuno detaljna i rutabilna do nivoa kućnogbroja. GPS Mape država Zapadne Evrope su sa pokrivenošću od preko 95-97% dok su sve ostale evropske države pokrivene sa solidnim procentom koji se kreće od 92-95%.

Novina u najnovijoj navigacionoj mapi za Citroen eMyWay i Peugeot WipNav+ fabričke navigacije je detaljna i do nivoa kućnog broja rutabilna mapa Rusije.

Najnovija HERE navigaciona GPS mapa Evrope 2016.20 za WIPNAV+  RT6 Peugeot fabričke navigacije obuhvata sledeće evropske države:

Albania, Austria, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonia, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Kosovo, Latvia, Liitvania, Luksemburg, Makedonia (F.Y.R.O.M), Moldavija, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rusija, Rumunia, Srbija, Slovačka Republika, Slovenia, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukraina, Velika Britanija.

Pokrivenost Srbije kod najnovije navigacione mape za RT6 WipNav+ Peugeot fabričke navigacije

Putne mreže Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, su pokrivene sa nekih 92% dok su Kosovo,Makedonija i Bosna i Hercegovina nešto slabije pokrivene i procenat se kreće od 80-90%. Sve navigacione mape zemalja bivše SFRJ su detaljne i rutabilne do nivoa kućnog broja.

Najnovije januarsko izdanje Peugeot navigacione mape 2016.12 za 2016-tu godinu  je unapređeno sa 23189 nova kružna toka,dodato je 287 293 novih imena ulica po svim evropskim gradovima, ucrtano je i pravilno označeno 19 266 jednosmernih ulica i 51624 zabrana skretanja su dodata ili popravljena u odnosu na prethodno izdanje ove Peugeot navigacione karte.

Maping provajder Here koji je i razvio ovu navigacionu mapu je kao dodatak svojoj preciznoj karti, a u želji da poveća kvalitet rutovanja i užitak u svakodnevnom korišćenju navigacije, dodao i veliki broj POI tačaka sa mnoštvom informacija koje su potrebne vozačima.

RT6 WipNav+ Peugeot fabričke navigacijeU okviru najnovijih POI tačaka sada možemo naći pozorišta, golf terene, restorane, benzinske pumpe, parkirališta, velike tržne centre, ambasade i mnogo drugih informacija koje su nam neophodne na putovanju.

Ova najnovija Here navigaciona mapa Evrope 2016.20 za avgust 2016 je kompatibilna sa svim Peugeot automobilima koja imaju WipNav+(RT6) ili ConnectNav+(RT6) fabričku auto navigaciju. To su:

  • Peugeot 308
  • Peugeot 3008
  • Peugeot 508
  • Peugeot 5008 

Nove GPS mape 2016.20 se instaliraju isključivo preko USB-a porta na vašem automobilu. Ukoliko želite da ova najnovija navigaciona mapa za Peugeot fabričke navigacije radi na vašem fabričkom navigacionom uređaju, verzija fimvera fabričke navigacije u vašem automobilu mora biti odgovarajuća.

Pored najnovije verzije mape Evrope za WipNav+ Peugeot navigacije dostupna je i najnovija navigaciona mapa Evrope 2016.20 za eMyWay Citroen fabričke navigacije.

Najnovije mape su dostupne i možete zakazati instalaciju na vašem vozilu.

Porudžbinu i informacije o ceni najnovije navigacione mape Evrope 2016.20 za RT6 WipNav+ Peugeot fabričke navigacije, možete izvršiti preko kontakt formulara portala Navigacija,  SMS porukom ili telefonskim pozivom na broj koji se nalazi u okviru kontakt formulara web portala Navigacija. 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here