iGO Navigacija

iGO Navigacija

Navigacioni softver iGO je ubedljivo najbolji navigacioni softverski paket za sve modele GPS Navigacija. Svoju izuzetno veliku popularnost iGO navigacioni softver je dostigao zahvaljujući kvalitetu, intuitivnosti i lakoći korišćenja, mogućnošću rada i na hardverski slabijim navigacionim uređajima i dostupnošću najnovijih detaljnih GPS Mapa. Upravo zbog toga smo sve GPS navigacije na koje je moguće instalirati neku od verzija ovog navigacionog softvera, a to su skoro svi navigacioni uređaji koji koriste WinCE operativni sistem, i svrstali pod veliku kategoriju iGO Navigacija. Saznajte sve  informacije o najnovijim verzijijama ovog navigacionog softverskog paketa i najnovijim GPS Mapama za njega.

iGO 8.3 Navigacioni softver