Naslovna iGO Navigacija

iGO Navigacija

iGO navigacija i iGO 8.3 Navigacioni softveriGO navigacija je popularni naziv za navigacioni softverski paket  iGO koji je ubedljivo najbolji navigacioni softverski paket za sve modele GPS Navigacija. Svoju izuzetno veliku popularnost iGO navigacija je dostigla zahvaljujući kvalitetu, intuitivnosti i lakoći korišćenja svih svojih iGO navigacionih softvera, mogućnošću rada i na hardverski slabijim navigacionim uređajima i dostupnošću najnovijih detaljnih navigacionih GPS Mapa.

iGO Navigacija

Upravo zbog toga smo sve GPS navigacije na koje je moguće instalirati neku od verzija iGO navigacionog softvera, a to su skoro svi navigacioni uređaji koji koriste WinCE operativni sistem, i svrstali pod veliku kategoriju iGO Navigacija. Pored WinCE operativnog sistema navigacija iGO se može instalirati i na Android, iOS i Windows 8 i Windows 10. Mađarska kompanija NNG je vlasnik licence iGO navigacija i svih iGO navigacionih softvera za sve operativne sisteme koji su danas u upotrebi. Najveća prednost iGo navigacija je dostupnost i kvalitet navigacionih mapa koje iGO navigacioni softver upotrebljava. iGo navigacije koriste dva tipa navigacionih mapa koje proizvode maping provajderi Here i TomTom. Oba maping paketa sadrže detaljne, i do nivoa kućnog broja rutabilne navigacione karte Balkana, Srbije, Crne Gore, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Grčke,Turske... Maping provajderi HERE i TomTom redovno ažuriraju sva svoja izdanja, a posebna pažnja se upravo posvećuje modelima navigacionih uređaja koji koriste iGO navigacioni softver. Najnovija izdanja navigacionih mapa sa Igo navigacije izlaze četiri puta u toku kalendarske godine i sa svakim novim izdanjem mapa Srbije, Balkana i zemalja bivše SFRJ sve je detaljnija, preciznija i pouzdanija za svakodnevnu upotrebu Saznajte sve  informacije o najnovijim verzijijama ovog navigacionog softverskog paketa i najnovijim GPS mapama za njega.