Najnovije GPS Mape Srbije i Evrope Here 2014.q1

Najnovija GPS Mapa Srbije i Evrope za iGO Navigacije – Here 2014.q1

Here 2014.q1 je najnovija GPS Mapa Srbije i Evrope za iGO navigacije kompanije Here (bivši Navteq). Svetskom auditorijumu i tržištu, najnovija Here 2014.q1 navigaciona GPS mapa je predstavljena početkom septembra 2014-te godine. Najnovije HERE navigacione GPS mape su detaljne i rutabilne do nivoa kućnog broja.

Nokia je krajem 2012-te godine konačno završila sa procedurom kupovine i integracije maping kompanije Navteq i promenila naziv kompanije i svojih mapa u Here. Proces promene vlasničke strukture nije usporio kvalitet sadržaja mapa i tempo i predstavljanja novih izdanja navigacionih GPS mapa kompanije Here, pa je tako pred nama novo kvartalno izdanje GPS mapa Evrope Here 2014.q1.

HERE-Najnovije GPS Mape zaKomplet  najnovijih GPS mapa Here 2014.q1 obuhvata 48 zemalja Evrope(uključujući Srbiju, Kosovo i ostale zemlje bivše SFRJ i Balkana) sa svim pratećim dodacima kao što su POI tačke, 2D i 3D zgrade, upozorenja za vozače, kamonske rute, proširene POI tačke, specijalizovane kamionske POI tačke. Veličina celokupnog

Posebno nas raduje kvalitet najnovije mape Srbije. Primetna je drastična razlika u veličini najnovije GPS Mape Srbije, koja je za nekih 1.5 MB veća u odnosu na prethodno martovsko izdanje. A, da li razlika u veličini navigacione GPS mape znači i znatno bolju pokrivenost znaćemo ubrzo kada najnoviju mapu Srbije budemo još detaljnije istestirali? Na prvi pogled, korišćenjem simulacije rute i vožnja po Srbiji i Kragujevcu, mnogi nedostatci iz prethodnog martovskog izdanja su ispravljeni pa navigacija i rutovanje i deluju poprilično dobro.

Primetili smo da neki nedostatci i greške iz prethodnog izdanja, pre svega nepostojanje određenih ulica i brojeva u Kragujevcu, Kraljevu, Beogradu i Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Zrenjaninu, Kikindi, Subotici i slaba pokrivenost manjih mesta i sela,  još uvek nisu ispravljeni. Zvanični podatak u specifikacijama najnovije mape Srbije je da mapa Srbija ima oko 45% pokrivenosti mesta i ulica do nivoa kućnih brojeva, a da je pokrivenost celokupne putne mreže Srbije nešto povećana i sada iznosi 92%.

Sve najnovije promene putne mreže su ažurirane i HERE je dosta truda uložio u ažuriranje i kvalitet rutabilnosti do nivoa kućnih brojeva. Ipak, nemojte se iznenaditi ukoliko i pored svega ne pronađete ulicu ili kućni broj čak i u Beogradu, Nišu, Kragujevcu. Ukoliko HERE bude nastavio sa ovakvim trendom ažuriranja i takvi problemi će uskoro biti uspešno prevaziđeni.

Mapa Kosova je izdvojena i ona je slične veličine (1.2 MB) kao i prethodno martovsko izdanje. Slično stanje je i sa mapama Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine koje su poboljšane i čija se unapređenja primećuju čak i više nego što je bio slučaj u ranijim izdanjima. Zemlje Zapadne i Istočne Evrope su već poslovično dobro odrađene i nikakvih većih problema nećete imati prilikom njihove upotrebe u realnim situacijama.

Najnovije GPS Mape Here 2014.q1 detaljno pokrivaju oko 13 000 000 km putne mreže Evrope sa preko dva miliona ažurnih POI tačaka.

Ostavite vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *