Kraj leta i početak jeseni je obično period kada su svi maping provajderi poprilično zauzeti predstavljanjem najnovijih GPS mapa. Tako je bilo i ove godine, pa se pred nama nalaze najnovija izdanja GPS mapa za septembar 2015-te godine.

Novim verzijama GPS mapa se mogu pohvaliti svi korisnici TomTom navigacija, Garmin navigacija i iGo navigacija.  Detaljno smo testirali najnovije navigacione GPS mape za sve modele navedenih navigacionih uređaja, pa evo i naših utisaka.

Nove Navigacione GPS Mape za iGO navigacije – Here 2015.q1 septembar 2015

Verzija baze najnovije GPS mapa za iGO navigacije nosi oznaku HERE 2015.q1. Maping provajder HERE ih je svetskom tržištu predstavio sredinom maja 2015-te godine. Najnovije navigacione mape HERE, su dobili korisnici na svim kontinetima, a mi ćemo posebnu pažnju obratiti na najnovije GPS mape Evrope.

Evropski komplet navigacionih mapa Here 2015.q1,  sadrži do kućnog broja detaljne i rutabilne navigacione mape 48 evropskih zemalja. Mape su pojedinačne i mogu se instalirati posebno i nezavisno jedna od druge. U okviru kompleta Here 2015.q1  se pored standardnih i uvek zastupljenih zemalja Istočne, Zapadne, Centralne Evrope i Skandinavije nalaze i najnovije detaljne navigacione GPS mape Rusije, Kazahstana, Ukrajine,  Turske i Velike Britanije.

Navigacioni komplet najnovih GPS mapa Here 2015.q1, je obogaćen i sa najnovijim dodacima navigacionim mapama. Pored prikaza objekata i zgrada u 3d-u i 2d-u, komplet Here 2015.q1, nudi i najnovije POI tačke, POI tačke za vozače kamiona, kamionske mape, detaljna obaveštenja za vozače i mnogo drugih značajnih funkcija za uspešno korišćenje navigacije.

HERE-Najnovije GPS Mape zaKao i u prethodnim izdanjima kvalitet najnovije GPS mape Srbije u HERE izdanju za iGO navigacione uređaje je na izuzetno visokom nivou. Septembarska navigaciona Mapa Srbije je i definitivno do sada najdetaljnija i sa veličinom od 11MB predstavlja najkompletnije izdanje koje nam je HERE ponudio kada je Srbija u pitanju. Ispravljeni su neki od nedostataka iz prethodnih izdanja, a posebno ističemo unet veliki broj kućnih brojeva u manjim mestima.

Pokrivenost putne mreže Srbije, kompanija HERE polako povećava i nadamo se da ćemo uskoro imati kvalitetnu mapu sa pokrivenošću od 95 procenata.

Slična situacija i kvalitet najnovijih navigacionih GPS karti je i kada su u pitanju zemlje bivše SFRJ. Hrvatska i Slovenija i dalje drže primat, sa najbolje pokrivenom putnom mrežom i novim ažuriranim POI tačkama. Najnovije navigacione mape najviše  su napredovale kada je u pitanju pokrivenost putne mreže Kosova, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Mapa Crne Gore je standarno dobra i pokrivenost putne mreže se kreće oko 90%.

Grčka mapa je takođe poboljšana i uz primetne ispravke kada su u pitanju kućni brojevi manjih primorskih mesta.

Zemlje Zapadne Evrope(Italija,Nemačka, Francuska, Italija, Holandija,Švajcarska…) su poslovično odlično pokrivene i kvalitetno odrađene. Pokrivenost putne mreže je preko 95% i uz nove POI tačke, razna upozorenja za vozače i 3d prikaze objekata i raskrsnica, zaista nije problem snaći se u ovim zemljama uz pomoć navigacije.

 GPS Mape za TomTom navigacije – Europe v9.55 septembar 2015

Mapa Srbije za sve TomTom NavigacijeNakon velikog uspeha sa prethodnim izdanjima navigacionih mapa koje nose oznaku v.9.20, v9.25, 9.35,9.40 TomTom nastavlja svoj pohod ka vrhu.

Krajem avgusta 2015-te godine pojavila su se najnovija izdanja GPS mapa za sve modele  portabl TomTom navigacija kao i za modele Renault fabričkih navigacionih uređaja Carminat TomTom i Carminat TomTom Live . Najnovije TomTom navigacione mape nose oznaku v9.55 i dostupne su korisnicima širom sveta.

Kao i do sada TomTom je svoje navigacione GPS mape prilagodio korisnicima širom planete, podelivši svoje najnovije GPS mape u tri regionalne grupacije.

Prvi region čine setovi mapa Australie, Novog Zelanda i Azije, drugi region su GPS mape Evrope, Bliskog Istoka i Afrike i treći region su navigacione mape za korisnike u Severnoj Americi, Južnoj Americi i Centralnoj Americi. Svaki kontinet je zatim podeljen na manje regije i oblasti pri čemu svaka regija ima svoju najnoviju navigacionu mapu.

TomTom Europe v.9.55 je najnovija detaljna i do kućnog broja rutabilna navigaciona mapa Evrope. Mapa pokriva 45 evropskih zemalja(uključujući i Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo).

Sa preko 11.3 miliona kilometara ucrtane putne mreže i preko 7,5 miliona POI tačaka predstavlja najobimniju i najkvalitetniju navigacionu mapu Evrope koju smo imali prilike da vidimo od maping provajdera TomTom-a. Veličina mape od 3.6 GB dovoljno govori o detaljima i informacijama u okviru mape.

Hrvatska i Slovenija imaju detaljno pokrivanje putbe mreže. Srbija i Crna Gora imaju pokrivene od 90% putne mreže, sa primetnim poboljšanjima detalja rutabilnosti do nivoa kućnog broja. Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija su pokrivene samo glavnim povezujućim putevima.

 

GPS Mape za Garmin navigacije – City Navigator Europe 2016.10 jun 2015

 

Garmin City Navigator Europe 2014.40Najnovija verzija navigacionih mapa za Garmin navigacije nosi oznaku Garmin City Navigator NTU 2016.10. Kao i do sada i ovu najnoviju navigacionu mapu je za Garmin uredio i napravio maping provajder HERE. Veličina kompletne instalacije je nešto preko 6 GB i zaista predstavlja značajan ogroman korak napred u odnosu na sva prethodna izdanja HERE navigacionih karti za Garmin navigacione uređaje.

Garmin City Navigator NTU 2016.10 je detaljna i do nivo kućnog broja rutabilna navigaciona mapa za kompatibilne Garmin navigacione uređaje.

Ucratano je više od 11 miliona kilometara evropske putne mreže uključujući sve auto puteve, nacionalne i regionalne obilaznice i tranzite kao i veliki broj lokalnih puteva i ulica.

Preko 6.7 miliona ažuriranih POI tačaka garantuju sigurno snalaženje širom Evrope. Najnovije POI tačke obuhvataju informacije o hotelima, restoranima, turističkim atrakcijama, graničnim prelazima, parkinzima, benzinskim pumpama i mnogim drugim neophodnim objektima koje su putniku namerniku potrebne prilikom obilaska nepoznate zemlje i nepoznatih predela.

Srbija, Kosovo, Hrvatska, Slovenija i Makedonija imaju potpunu pokrivenost u okviru najnovije Garmin mape City Navigator Europe 2016.10.

Povećana je pokrivenost urbanih delova Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zemlje Zapadne i Istočne Evrope, kao i Skandinavija su tradicionalno u potpunosti pokrivene sa mnogobrojnim ispravkama na nivou kućnog broja i sa velikim brojem novo dodatih POI tačaka.

Navigaciona mapa Garmin City Navigator NTU 2016.10 je kompatibilna sa najvećim brojem Garmin navigacija. Nije kompatibilna sa StreetPilot navigacionim uređajima.

Sve navedene navigacione mape GPS Techno Team ima u svojoj ponudi i moguće ih je odmah instalirati u uređaj.

Nema komentara

Ostavite komentar