eMyWay Citroen fabričke navigacije su dobile najnovije izdanje navigacione mape za 2018-tu godinu.

Najnovija HERE navigaciona mapa (verzija 2018.20) Srbije i Evrope za Citroen eMyWay RT6 fabričke navigacije je izašla početkom juna 2018-te godine.

Najnovija HERE navigaciona gps mapa Srbije i Evrope za eMyWay Citroen fabričke navigacije – jun 2018

Kao i svaka komponenta automobila tako i fabrički navigacioni sistem mora biti regularno obnavljan i ažuriran najnovijim verzijama navigacionih mapa.

Nije u pitanju samo redovno ažuriranje navigacionih mapa već je bitno obnoviti i osnovni softver (firmware) fabričke navigacije.

Vremenom performanse fabričke navigacije se smanjuju pa je neophodno te performanse podići instalacijom najnovije verzije osnovnog softvera navigacionog uređaja.

Za instalaciju najnovije HERE navigacione mape Srbije i Evrope verzija 2018.20 jun 2018 za eMyWay RT6 Citroen fabričke navigacije potreban je firmver verzije 2.10 ili veći.

 eMyWay Citroen fabričke navigacijeUkoliko u svom navigacionom fabričkom uređaju imate verziju firmvera manju od 2.10 potrebno je izvršiti ažuriranje uređaja najnovijom verzijom osnovnog softvera što je i naša apsolutna preporuka.

eMyWay Citroen fabričke navigacije – Firmware

Poslednja dostupna verzija firmvera za eMyWay Citroen fabričke navigacije i WipNav+ Peugeot uređaja nosi oznaku 2.86.

Najnovija HERE navigaciona mapa verzija 2018.20 jun 2018 Srbije i Evrope za Citroen eMyWay (RT6) i Peugeot WipNav +(RT6) fabričke navigacije se instalira preko USB stika veličine je 5.1 GB. Baza navigacione mape nosi oznaku HERE 2017.Q4.

Pored više milona kvadratnih kilometara putne mreže Evrope i velikog broja POI tačaka, najnovija HERE navigaciona mapa verzija 2018.20 (jun 2018) Srbije i Evrope za Citroen eMyWay (RT6) i Peugeot WipNav +(RT6) fabričke navigacije sadrži i oko 290000 hiljada imena ulica, 25000 kružnih tokova i preko 20000 jednosmernih ulica.

POI tačke sadrže detaljne i precizne informacije o hotelima, parkinzima, benzinskim pumpama, pozorištima čineći ovu mapu preciznim vodičem kroz evropske gradove.

Najnovija HERE navigaciona GPS mapa Evrope 2018.20 za RT6 eMyWay Citroen fabričke navigacije obuhvata sledeće evropske države:

Albania, Austria, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonia, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Kosovo, Latvia, Liitvania, Luksemburg, Makedonia (F.Y.R.O.M), Moldavija, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunia, Rusija, Srbija, Slovačka Republika, Slovenia, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukraina, Velika Britanija.

Citroen vozila koja imaju eMyWay fabričku navigaciju su:

  • C3
  • C4
  • C4 Picasso
  • C5 (Od 2010-)

Srbija je detaljno pokrivena do nivoa kućnog broja. Testirali smo mapu po Kragujevcu, Beogradu i okolini i zaista smo prijatno iznenađeni kvalitetom i detaljnom rutabilnošću do nivoa kućnog broja.

Pored Srbije od ostalih balkanskih zemalja, detaljnu pokrivenost imaju i Kosovo, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Grčka, Makedonija, Bugarska, Bosna i Hercegovina.

Najnovija navigaciona GPS mapa Evrope 2018.20 za RT6 eMyWay Citroen fabričke navigacije je dostupna za instalaciju.

Najnoviju detaljnu i do kućnog broja rutabilnu navigacionu mapu Evrope i Srbije za 2018-tu godinu, je dobila i RT6 WipNav+ Peugeot fabrička navigacija.

Pored najnovije mape Srbije za eMyWay Citroen fabričke navigacije dostupne su navigacione GPS mape i za sve ostale modele fabričkih navigacija koje se kao prva fabrička ugradnja instaliraju u Citroen i Peugeot automobile.

1 KOMENTAR

  1. Imam citroen c4 2014 godina proizvodnje. Nabavio sam firmware 2.86 i prilikom ubacivanja preko usb-a u vozilo na ekranu mi se pojavi da je neki file pokvaren i nezeli uraditi update. Sta mi je činiti? Hvala. Pozzz

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.