eMyWay Citroen fabričke navigacije su dobile najnovije izdanje navigacione mape za 2016-tu godinu.

Najnovija HERE navigaciona mapa verzija 2016. 20 Srbije i Evrope za Citroen eMyWay RT6 fabričke navigacije je izašla sredinom avgusta 2016-te godine.

Najnovija HERE navigaciona gps mapa Srbije i Evrope za eMyWay Citroen fabričke navigacije – avgust 2016

Kao i svaka komponenta automobila tako i fabrički navigacioni sistem mora biti regularno obnavljan i ažuriran najnovijim verzijama navigacionih mapa.

Nije u pitanju samo redovno ažuriranje navigacionih mapa već je bitno obnoviti i osnovni softver (firmware) fabričke navigacije.

Vremenom performanse fabričke navigacije se smanjuju pa je neophodno te performanse podići instalacijom najnovije verzije osnovnog softvera navigacionog uređaja.

Za instalaciju najnovije HERE navigacione mape Srbije i Evrope verzija 2016.20 avgust 2016 za eMyWay RT6 Citroen fabričke navigacije potreban je firmver verzije 2.10 ili veći.

 eMyWay Citroen fabričke navigacijeUkoliko u svom navigacionom fabričkom uređaju imate verziju firmvera manju od 2.10 potrebno je izvršiti ažuriranje uređaja najnovijom verzijom osnovnog softvera što je i naša apsolutna preporuka.

eMyWay Citroen fabričke navigacije – Firmware

Poslednja dostupna verzija firmvera za eMyWay Citroen fabričke navigacije i WipNav+ Peugeot uređaja nosi oznaku 2.86.

Najnovija HERE navigaciona mapa verzija 2016.20 avgust 2016 Srbije i Evrope za Citroen eMyWay (RT6) i Peugeot WipNav +(RT6) fabričke navigacije se instalira preko USB stika veličine je 4.3GB. Baza navigacione mape nosi oznaku HERE 2015.q4.

Pored više milona kvadratnih kilometara putne mreže Evrope i velikog broja POI tačaka, najnovija HERE navigaciona mapa verzija 2016. 20 jun 2016 Srbije i Evrope za Citroen eMyWay (RT6) i Peugeot WipNav +(RT6) fabričke navigacije sadrži i oko 290000 hiljada imena ulica, 24000 kružnih tokova i oko 20000 jednosmernih ulica.

POI tačke sadrže detaljne i precizne informacije o hotelima, parkinzima, benzinskim pumpama, pozorištima čineći ovu mapu preciznim vodičem kroz evropske gradove.

Najnovija HERE navigaciona GPS mapa Evrope 2016.20 za RT6 eMyWay Citroen fabričke navigacije obuhvata sledeće evropske države:

Albania, Austria, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonia, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Kosovo, Latvia, Liitvania, Luksemburg, Makedonia (F.Y.R.O.M), Moldavija, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunia, Rusija, Srbija, Slovačka Republika, Slovenia, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukraina, Velika Britanija.

Citroen vozila koja imaju eMyWay fabričku navigaciju su:

  • C3
  • C4
  • C4 Picasso
  • C5 (Od 2010-)

Srbija je detaljno pokrivena do nivoa kućnog broja. Testirali smo mapu po Kragujevcu, Beogradu i okolini i zaista smo prijatno iznenađeni kvalitetom i detaljnom rutabilnošću do nivoa kućnog broja.

Pored Srbije od ostalih balkanskih zemalja, detaljnu pokrivenost imaju i Kosovo, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Grčka, Makedonija, Bugarska, Bosna i Hercegovina.

Najnovija navigaciona GPS mapa Evrope 2016.20 za RT6 eMyWay Citroen fabričke navigacije je dostupna i možete nas kontaktirati radi instalacije u vaše vozilo.

Pored najnovije mape Srbije za eMyWay Citroen fabričke navigacije za instalaciju su dostupne navigacione GPS mape i za sve ostale modele fabričkih navigacija koje se kao prva fabrička ugradnja instaliraju u Citroen i Peugeot automobile.

Korisnicima koji žele sami instalirati najnoviju navigacionu mapu u svoj navigacioni uređaj omogućili smo uslugu slanja najnovije navigacione mape sa detaljnim uputstvom za instalaciju i svim ostalim potrebnim fajlovima za instalaciju brzom poštom Post Ekspres.

Porudžbinu i informacije o ceni instalacije najnovije navigacione GPS mape Evrope možete izvršiti preko kontakt formulara sajta,  SMS porukom ili telefonskim pozivom na broj koji se nalazi u okviru kontakt formulara web portala Navigacija. 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here