Navigacioni softver

Šta je GPS navigacioni sistem?

0
Šta je to GPS? Koristite ga svakog dana i smatrate da je GPS izuzetno koristan. Prošitajte kako GPS funkcioniše i na koji način nam pomaže svakodnevno.
GPS navigacioni sistem i polja upotrebe

Početak GPS navigacionog sistema

0
Global Positioning System ili GPS navigacioni sistem je u upotrebi već nekih dvadesetak godina.Upravo sada dostiže svoj vrhunac i konstantno se unapređuje.