GPS navigacioni sistem i polja upotrebe

Početak GPS navigacionog sistema

Global Positioning System ili GPS navigacioni sistem je u upotrebi već nekih dvadesetak godina.Upravo sada dostiže svoj vrhunac i konstantno se unapređuje.
GPS Navigacija i najveće srpske zablude Kako radi GPS

Kako radi GPS?

Osnovne napomene o radu i funkcionisanju vaše GPS Navigacije. Pročitajte kako radi GPS i na koji način navigacioni uređaj prima GPS satelitski signal.