Najnovija navigaciona mapa Audi MMI 3G Plus Europe 2020 za Audi MMI 3G PLUS fabričke navigacije

Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije su krajem januara 2020-te godine dobile najnovije izdanje detaljne i do kućnog broja rutabilne navigacione mape Evrope za 2020-tu godinu.

Kao što je to slučaj sa Audi MMI 2GAudi MMI 3G Basic fabričkim navigacijama i Audi 3G HIGH fabričkim navigacionim uređajima koje su krajem januara 2020-te godine dobile svoja najnovija izdanja detaljnih i do kućnog broja rutabilnih navigacionih mapa putne mreže kompletne Evrope za 2020-tu godinu, tako su i korisnici Audi MMI 3G Plus  fabričkih navigacija sada u mogućnosti da na svoje Audi MMI 3GP navigacione uređaje instaliraju najnovije izdanje navigacione mape Evrope za 2020-tu godinu.

U okviru najnovije navigacione mape Audi MMI 3G Plus Europa 2020 za Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije, nalazi se detaljno pokrivena putna mreža komplertne Evrope uključujući i detaljnu i do kućnog broja rutabilnu navigacionu mapu Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Grčke, Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja Balkana.

Najnovija navigaciona mapa Audi MMI 3GP Europa 2020 je celovito izdanje kompletne putne mreže Evrope. Za instalaciju najnovije navigacione mape potrebna je memorijska kartica od 32GB ili 64GB.

Najnovija navigaciona mapa Evrope 2020 nosi oznaku 6.30.1 i namenjena je isključivo za Audi MMI 3G plus fabričke navigacije sa hard diskom. MMI 3G Plus fabričke navigacije imaju dva slota za SD memorijske kartice. Ova mapa se ne može koristiti u Audi MMI 2G i Audi MMI 3G Basic fabričkim navigacijama.

Kompletna navigaciona mapa Evrope 2020 se instalira na hard disk MMI 3G Plus navigacionog uređaja i potpuno je upotrebljiva i rutabilna na teritoriji kompletne Evrope bez ikakvih ograničenja kada su evropski regioni u pitanju.

Provera trenutne verzije firmwera za Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije

Za instalaciju najnovije navigacione mape Audi MMI 3G Plus Europe 2020 za Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije je potrebno instalirati i najnoviju verziju firmwera navigacionog uređaja.

Najnovija verzija firmwera rešava problem konflikta između bluetooth bežičnim povezivanjem telefona i SIM karticom koji je do sada postojao u prethodnm verzijama MMI 3G Plus firmwera. Nakon instalacije najnovijeg firmwera na displeju MMI 3G Plus navigacionog uređaja će biti prikazana dva pokazivača snage signala. Jedan za jačinu bluetooth signala, a drugi za jačinu signala GSM mobilne mreže.

Verziju firmvera MMI 3G Plus navigacionog uređaja možete proveriti tako što ćete uključiti Vaš MMI 3G Plus navigacioni uređaj, pritisnuti taster RADIO i simultano držati pet sekundi tastere SETUP I RETURN.

Postoje i druge kombinacije tastera za proveru verzije firmwera kod MMI 3GP uređaja i one zavise od samog modela automobila i varijante MMI uređaja koji je instaliran u automobil. Obično se koristi MENU taster, odabere se opcija SETTINGS ili SETUP MMI pa opcija VERSION INFORMATION. Nakon izvesnog vremena na ekranu navigacionog uređaja će se pojaviti verzija firmvera Vaše Audi MMI 3GP fabričke navigacije.

Trenutna verzija firmwera u MMI 3G Plus navigacionom uređaju mora izgledati ovako kako bi instalacija novog firmwera bila uspešna:“HN+R_EU_AU_P(K)xxxx” ili “HN+EU_AU3G_P(K)xxxx”. Ukoliko verzija firmwera ne izgleda ovako, onda je u vozilu prisutna druga verzija Audi MMI 3G navigacionog uređaja.

Audi MMI 3G Plus A8 fabrička navigacija

Nakon instalacije najnovijeg firmwera MMI 3G + će imati meni dostupan na dvanaest jezika. Srpski i hrvatski meni i glasovno navođenje još uvek nisu dostupni.

Najnovija navigaciona mapa Audi MMI 3GP Europa 2020 6.30.1 iz januara 2020-te je kompatibilna isključivo sa Audi 3G Plus MMI navigacionim sistemom sa hard diskom i sa dva slota za memorijske kartice.

Navigaciona mapa se instalira sa memorijske kartice koja se nakon uspešnog završetka instalacije uklanja iz slota.

Pokrivenost navigacione mape Evrope 2020:

Detaljno i do nivoa kućnih brojeva su pokrivene putne mreže sledećih zemalja Evrope:

Nemačka, Lihtenštajn, Austria, Švajcarska, Albania, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Danska, Estonia, Finska, Grčka, Italija, Hrvatska, Korzika, Kosovo, Letonija, Litvanija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Norveška, Poljska, Rumunija, Rusija, San Marino, Švedska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Češka Republika, Ukraina, Mađarska, Vatikan, Belorusija.

Zapadno evropske zemlje imaju maksimalnu pokrivenost od nekih 95%, dok su zemlje Istočne Evrope i Balkana sasvim solidno pokrivene prosečnim procentom pokrivenosti od 92%.

Srbija i najnovija navigaciona mapa Europa 2020 za Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije

Audi MMI 3G Plus Europa 2020 navigacionu mapu smo instalirali i u Srbiji testirali u Audi A8 (2012) automobilu sa ugrađenom Audi MMI 3G Plus fabričkom navigacijom kao i u Audi A7 (2013) sa MMI 3G plus navigaciom.

Instalacija najnovije verzije firmvera i najnovije navigacione mape Evrope 2020 je protekla bez ikakvih problema i bez grešaka. Nakon uspešne instalacije mape, sa uspehom je izvršena i aktivacija navigacione mape. Kompletna instalacija traje nepunih četiri sata.

Nakon uspešne instalacije mapa krenuli smo u test vožnju. Ono što nam je odmah privuklo pažnju je veliki broj novo ucrtanih sporednih ulica u Kragujevcu koje imaju i kućne brojeve što u staroj verziji Audi navigacione mape nije bio slučaj.

Kragujevac i šira okolina Šumadijskog regiona su odlično pokriveni i zaista je dosta novih ulica i kućnih brojeva dodato u ovo najnovije izdanje za 2020-tu godinu.

Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije

Kraljevo, Raška, Novi Pazar,  i okolna mesta su ovoga puta značajno bolje obrađena i detaljno su rutabilna do nivoa kućnih brojeva.

Postoje manji problemi sa kućnim brojevima kada su manja mesta u pitanju (Topola, Aranđelovac, Knić, Batočina…). Nadamo se da će u budućim novijim verzijama navigacione mape Evrope biti ispravljeni i ovi manji nedostaci.

Ista situacija je i sa ostalim delom Srbije, pa sigurno nećete imati problema prilikom korišćenja ove mape u svim većim gradovima poput Beograda, Niša, Novog Sada,Zrenjanina,Kikinde,Šapca, Subotice, Leskovca, Kruševca, Čačka….

Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije Kragujevac

Pokrivenost Kosova je nešto manja nego što je to slučaj sa Srbijom, ali je i na Kosovu ova najnovija navigaciona mapa apsolutno upotrebljiva za rutovanje i navigaciju u realnoj vožnji.

Posebno ističemo veliki broj novih POI tačaka koje se nalaze u ovoj najnovijoj navigacionoj mapi Evrope za 2020-tu godinu.

Crna Gora i najnovija navigaciona mapa Europa 2020 za Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije

U Crnoj Gori je najnovija navigaciona mapa Evrope 2020 uspešno instalirana i testirana u vozilu Audi A6 (2013) sa Audi MMI 3G Plus fabričkim navigacionim uređajem.

Pokrivenost putne mreže Crne Gore je za nijansu nešto manja nego što je slučaj u Srbiji. Odlično je pokrivanje naziva ulica i kućnih brojeva  većih gradova i sa određenim nedostacima kada su u pitanju ruralna područja i manji gradovi.

Bijelo Polje i okolna manja mesta su pokriveni značajno bolje u najnovijoj navigacionoj mapi 2020, nego što je to bio slučaj do sada u prethodnim izdanjima.

Podgorica je pokrivena najdetaljnije do nivoa kućnog broja.

Putna mreža Makedonije je takođe poprilično bolje obrađena i pokrivena u najnovijoj verziji navigacione mape Audi MMI 3G + Europa 2020 za Audi MMI 3GP fabričke navigacije.

I dalje postoji veliki nedostaci kada je pokrivenost putne mreže Makedonije u pitanju ali izdanje za 2020-tu godinu je pokazatelj da Makedonija nije zaboravljena i da se u budućim izdanjima očekuje znatno kvalitetnija pokrivenost, pogotovo kada su kućni brojevi u pitanju. Ova mapa je potpuno upotreblljiva kroz Makedoniju i neće praviti nikakav problem pogotovo ukoliko je u pitanju tranzitna vožnja prema Grčkoj.

Što se tiče šireg balkanskog regiona korisnici u Grčkoj, Hrvatskoj i Sloveniji imaju do sada najpotpuniju navigacionu mapu za svoje Audi MMI 3G + fabričke navigacije. Pokrivenost putne mreže ove tri balkanske zemlje je nešto preko 93% sa potpunom rutabilnošću do nivoa kućnog broja i možemo zaključiti da su ove zemlje najbolje pokrivene od svih zemalja Balkana.

Audi automobili u koje je instaliran navigacioni uređaj Audi MMI 3G Plus HDD i koji su kompatibilni sa najnovijom navigacionom mapom Audi MMI 3G + Europa 2020 su:

 • A1 2011
 • A1 Sportback 2012
 • A4 Avant 2009-2011
 • A4 Avant 2012
 • A4 Saloon 2008-2011
 • A4 Saloon 2012
 • A4 Saloon L 2008-2011
 • A4 Saloon L 2012
 • A4 Saloon 2008-2011
 • A4 Saloon 2012
 • A4 Saloon L 2008-2011
 • A4 Saloon L 2012
 • A4 allroad quattro 2010-2011
 • A4 allroad quattro 2012
 • A5 Cabriolet 2010-2011
 • A5 Cabriolet 2012
 • A5 Coupé 2008-2011
 • A5 Coupé 2012
 • A5 Sportback 2010-2011
 • A5 Sportback 2012
 • A6 Avant 2009-2011
 • A6 Avant 2012-2014
 • A6 Saloon 2009-2011
 • A6 Saloon 2011-2014
 • A6 Saloon L 2012
 • A6 Saloon hybrid 2012
 • A6 Saloon 2009-2011
 • A6 Saloon 2011-2014
 • A6 Saloon L 2012
 • A6 Saloon hybrid 2012
 • A6 allroad quattro 2009-2011
 • A6 allroad quattro 2013-2014
 • A7 Sportback 2011-2014
 • A8 2008-2010
 • A8 2010-2013
 • A8 2014
 • A8 L 2008-2010
 • A8 L 2010-2013
 • A8 L 2014
 • A8 L hybrid 2012-2013
 • A8 L hybrid 2012-2013
 • A8 hybrid 2012-2013
 • Q3 2012
 • Q5 2009-2012
 • Q5 2013
 • Q5 hybrid 2012-2012
 • Q7 2010-2015
 • RS 4 Avant 2013
 • RS 5 Cabriolet 2013
 • RS 5 Coupé 2010-2012
 • RS 5 Coupé 2013
 • RS 6 Avant 2009-2011
 • RS 6 Avant 2013
 • RS 6 Saloon 2009-2011
 • RS 6 Saloon 2009-2011
 • RS 7 Sportback 2014-2014
 • RS Q3 2014
 • S1 2015
 • S1 Sportback 2015
 • S4 Avant 2009-2011
 • S4 Avant 2012
 • S4 Saloon 2009-2011
 • S4 Saloon 2012
 • S4 Saloon 2009-2011
 • S4 Saloon 2012
 • S5 Cabriolet 2010-2011
 • S5 Cabriolet 2012
 • S5 Coupé 2008-2011
 • S5 Coupé 2012
 • S5 Sportback 2010-2012
 • S5 Sportback 2012
 • S6 Avant 2009-2011
 • S6 Avant 2013-2014
 • S6 Saloon 2009-2011
 • S6 Saloon 2013-2014
 • S6 Saloon 2009-2011
 • S6 Saloon 2013-2014
 • S7 Sportback 2013-2014
 • S8 2008-2010
 • S8 2012-2013
 • S8 2014
 • SQ5 2013

Najnovija navigaciona mapa Audi MMI 3GP Europa 2020 za Audi MMI 3G Plus fabričke navigacije je dostupna i spremna za instalaciju.

Instalacioni paket pored najnovije navigacione mape Audi MMI 3G Plus Europa 2020 obuhvata i najnoviji firmware, aktivacionu licencu i detaljno uputstvo za instalaciju.

 

2 KOMENTARA

 1. Postovani,

  Molim Vas da mi posaljete instrukciije za update navigacije Audi A6 2012 godiste.
  Media version HN+R_EU_AU_P0532

  Nav.database version:8R0060884AH ECE 5.13.8

POSTAVI ODGOVOR

Unesite komentar!
Please enter your name here

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.