Navigacioni softver za GPS navigacije

Navigacioni softver je uz GPS risiver glavni deo i pokretačka snaga svake GPS navigacije. GPS tehnologija je početkom 21 veka doživela pravi procvat i postala nezamenjiv deo svakog ozbiljnog biznisa, lokalnog posla i turističkog putovanja.

Konkurencija na tržištu GPS navigacija je ogromna i skoro svakog meseca se pojavljuju novi modeli GPS Navigacija koji svojim hardverskim performansama zasenjuju i nadmašuju predhodne modele.

Najnovije verzije navigacionih softvera

Navigacioni softveri i razvojni timovi koji ih stvaraju, pomno prate trend i kretanja na GPS tržištu i sa podjednakim žarom ulaze u nadmetanje iz koga samo najbolji i najkvalitetniji izlaze kao pobednici.

iGO Primo navigacija – Navigacioni softver za sva vremena

Navigacioni softver koji je po nama najbolji i najkvalitetniji je navigacioni softverski paket iGO, renomiranog mađarskog proizvođača NNG(Nav N Go).

Navigacioni softver iGO je svim vlasnicima GPS navigacija dobro poznat po bezbednom i stabilnom radu bez „bagova“, seckanja, blokiranja, gubitka GPS signala i drugih neprijatnosti sa kojima smo se susreli u radu sa manje kvalitetnim navigacionim softverskim paketima.

Posebno napominjemo da su sve verzije iGO navigacionog softvera posebno testirane antivirusnim i malware programima što ih čini potpuno bezbednim za instalaciju.

Verzija iGO navigacionog softvera koji se preporučuje za navigacioni uređaj zavisi od specifikacije i hardverskih karakteristika navigacije ili android telefona i tableta. To su:

Portal Navigacija.net  podržava kupovinu originalnih navigacionih softvera od ovlašćenih distributera. Svi navigacioni softveri se koriste isključivo u edukativne i svrhe testiranja.